Účetní výkazy

Účetní výkazy pro rok 2004 - 21.3.2006 16:25

  Výkazy obsahují rozvahu a výsledovku v plném i zkráceném rozsahu pro rok 2004 a 2005.
  Jsou vytvořeny formuláře pro tisk z programu STEP i formuláře pro výstup do Excelu.

Postup instalace výkazů:

1) Uložte soubor s aktualizací na svůj počítač a spuste instalaci. Výkazy se nainstalují v programovém adresáři programu STEP do podadresáře VZORY \ VYST
2) Spustíte STEP a budete instalovat výkazy do účetnictví.
3) V menu Účetnictví - Výstupy - Předvaha obecně spustíte import klávesou I.
4) Vyhledáte v adresáři VZORY \ VYST soubor VYSTS04 a z něj naimportujete požadované výstupy.
5) Chcete-li importovat i formuláře pro výstup do Excelu nastavíte se do Systém - Konfigurace - Konfigurace výstupů
6) Klávesou F6 se přepnete do Katalogu výstupních formulářů a zde spustíte import klávesou F8.
7) Vyhledáte v adresáři VZORY \ VYST soubor VFORM04 a z něj naimportujete požadované formuláře.

Výkazy 25.3.2005

   Výkazy obsahují opravu ukládání výstupů do souboru pro formuláře v Excelu.

Výkazy 15.4.2005

   Oprava součtování minulého období ve výkazu: Rozvaha ve zkráceném rozsahu.

Výkazy 21.3.2006

   Oprava součtování Výsledku hospodaření před zdaněním ve výkazu: Výsledovka ve zkráceném rozsahu.

  Stáhnout: Vykazy2004.EXE