Změna sazeb DPH 2024

v katalogu, skladovém hospodářství a kalendářích smluv

 (verze 23.00 případně 24.00-aktualizace leden 2024)

Od 1. 1. 2024 se zavádí opět pouze jedna snížená sazba daně, a to 12 %. Sazba 21 % zůstává beze změny. Dochází k přesunům u jednotlivých položek zboží a služeb mezi sazbami a úpravě příloh zákona. Dodání části knih a tiskovin (včetně elektronických), které jsou doposud zařazené ve druhé snížené sazbě DPH, bude nově osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet daně. Plnění na výstupu se uvede na řádku 26 přiznání.

1.      Přidání sazeb do katalogu DPH

 

 

 

Katalog se nachází v Katalogy -> Číselníky -> Katalog DPH.

 

Sazba DPH 12%

 

Nastavíte se na řádek s kódem snížené sazby(15%)  Klávesou Ctrl+Insert vytvoříte kopii snížené sazby. V opravě změníte kód sazby (např. na 12), upravíte sazbu na 12 % a přepíšete význam položky. Upravíte platnost od: 01.01.2024platnost do: zůstane prázdná. Řádky přiznání zůstávají stejné. Máte-li vyplněn nadpis pro vstup a výstup, upravte ho odpovídajícím způsobem.  Nakonec upravíte hodnoty účetního číselníku. Hodnotu můžete přidat zde. V poli pro zadání hodnoty účetního číselníku si klávesou Ctrl+Enter  vyvoláte nabídku číselníku a zde pomocí klávesy Insert přidáte novou hodnotu. Vyplněnou položku uložíte.

Pokud máte v katalogu více kódů se sazbami 15% (dovoz zboží vytvořte odpovídající pro sazby 12% podle uvedeného postupu.

Nakonec zkontrolujte v účetnictví v účetním rozvrhu, zda je v účetním číselníku DPH pro rok 2024 přidaný kód sazby ve správném období, případně jej doplňte.

 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, Elektricky modrá

Popis byl vytvořen automaticky

 

U sazeb 10% a 15% upravte platnost do: 31.12.2023 V případě, že máte v roce 2023 nějaké nevyúčtované zdaněné zálohy, smlouvy před rokem 2024, platnost sazeb neukončujte.


 

Sazba DPH 0% osvobozené plnění knihy

 

Založte sazbu pro osvobozené plnění dle vzoru

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, Elektricky modrá

Popis byl vytvořen automaticky

 

2.      Uplatňování DPH při změně sazeb

 

Při změně sazeb vznikají problémy s uplatněním DPH, pokud byly poskytnuty zálohy (platby) s původní sazbou DPH a zdanitelné plnění (vyúčtování) je již za účinnosti nové sazby. V těchto případech se postupuje podle § 37a zákona o DPH.

 

3.      Změna sazeb položek DPH v prodejním skladu

Změna se provádí v katalogu zboží hromadně pro všechny sklady. Ve Skladové hospodářství -> Katalogy -> Zboží stisknete klávesu Ctrl-C (Hromadná změna sazby DPH). V otevřeném okně vyplníte původní sazbu, kterou chcete nahradit, a novou sazbu. V položkách pro zadání sazby lze vyvolat nabídku klávesou Ctrl+Enter. Chcete-li přepočítat prodejní ceny skladových položek podle nové daně zaškrtněte mezerníkem  Přepočítat prodejní ceny.. a zvolte která cena se při přepočtu nezmění. Přepočítají se všechny prodejní ceny včetně dealerských. Nastavení ceny je  pro přepočet společné a nelze nastavit, že se u některých skladů neměnila prodejní cena bez daně a u některých cena s daní.

 

 

4.      Změna sazeb položek DPH ve velkoobchodním skladu

Změna se provádí ve stavu na skladě. Ve Skladové hospodářství -> Stav, doklady stisknete F10 a v menu vyberete Hromadná změna DPH . Pro změnu DPH u všech položek necháte prázdné Číslo materiálu i podpoložku. Vyplníte pouze Původní DPH a Nové DPH a potom potvrdíte změnu.  Změna se provede pro všechny skladové položky, které mají kód DPH odpovídající hodnotě v položce  Původní DPH. Současně se provede přepočet všech prodejních cen.