Změna sazby DPH

v katalogu a skladovém hospodářství

1.         Přidání sazby do katalogu DPH

Katalog se nachází v Katalogy -> Číselníky -> Katalog DPH.  Zde se nastavíte na řádek snížené sazby.  Klávesou Ctrl+Insert vytvoříte kopii snížené sazby. Rozhodně sazbu nepřepisujte ale vytvořte novou. V opravě změníte kód sazby (např. na 09), upravíte sazbu na 9 % a přepíšete význam položky. Upravíte platnost od: 01.01.2008, platnost do: zůstane prázdná. Řádky přiznání zůstávají stejné. Máte-li vyplněn nadpis pro vstup a výstup, upravte ho odpovídajícím způsobem.  Nakonec upravíte hodnoty účetního číselníku. Hodnotu můžete přidat zde. V poli pro zadání hodnoty účetního číselníku si klávesou Ctrl+Enter  vyvoláte nabídku číselníku a zde pomocí klávesy Insert přidáte novou hodnotu. Vyplněnou položku uložíte.

Vrátíte se na původní sazbu a upravíte platnost do: 31.12.2007.  V případě, že máte v roce 2007 nějaké nevyúčtované zálohy, platnost sazby neukončujte. Pokud máte v katalogu více snížených sazeb, vytvoříte všechny podle uvedeného postupu.

Nakonec zkontrolujte v účetnictví v účetním rozvrhu, zda je v účetním číselníku DPH přidaný kód sazby ve správném období, případně jej doplňte.

 

 

 

Příklad vyúčtování zálohy ve snížené sazbě:
Zadání vydané faktury se základem daně 20000 Kč v nižší sazbě, kde v roce 2007 byla zaplacena a zdaněna záloha ve výši 10500 Kč a její tisková prezentace .

 


 


2.         Změna sazby položek DPH v prodejním skladu

Změna se provádí v katalogu zboží hromadně pro všechny sklady. Ve Skladové hospodářství -> Katalogy -> Zboží stisknete klávesu Ctrl-C (Hromadná změna sazby DPH). V otevřeném okně vyplníte původní sazbu, kterou chcete nahradit, a novou sazbu. V položkách pro zadání sazby lze vyvolat nabídku klávesou Ctrl+Enter. Chcete-li přepočítat prodejní ceny skladových položek podle nové daně zaškrtněte mezerníkem  Přepočítat prodejní ceny.. a zvolte která cena se při přepočtu nezmění. Přepočítají se všechny prodejní ceny včetně dealerských. Nastavení ceny je  pro přepočet společné a nelze nastavit, že se u některých skladů neměnila prodejní cena bez daně a u některých cena s daní.

 

 

3.         Změna sazby položek DPH ve velkoobchodním skladu

Změna se provádí ve stavu na skladě. Ve Skladové hospodářství -> Stav, doklady stisknete F10 a v menu vyberete Hromadná změna DPH . Pro změnu DPH u všech položek necháte prázdné Číslo materiálu i podpoložku. Vyplníte pouze Původní DPH a Nové DPH a potom potvrdíte změnu.  Změna se provede pro všechny skladové položky, které mají kód DPH odpovídající hodnotě v položce  Původní DPH. Současně se provede přepočet všech prodejních cen.