STRATOS.INF.CZ

Základní údaje

Obchodní jméno: STRATOS.INF.CZ s.r.o.
Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 135329
Adresa sídla: Liborova 11/462, Praha 6, 169 00
IČ: 282 50 222
DIČ: CZ28250222
Založení: 2008 v Praze
Základní zaměření: Společnost se orientuje především na komplexní dodávky informačního systému STEP® a služby spojené s jeho provozem. Spolupracujeme s partnery zabývajícími se řešením v oblasti WorkFlow a manažerských nadstaveb ve snaze vybudovat komplexní informační systém umožňující zpracování veškeré agendy firmy elektronickou cestou a to při maximální provázanosti jednotlivých komponent a snaze o minimalizaci vstupů do systému. Informační systém tak umožňuje sledování jednotlivých obchodních případů od první korespondence se zákazníkem, evidenci realizovaných schůzek, evidenci uzavřených smluv a jiných dokumentů svázaných s případem, přes finanční a účetní sledování celé akce, až po dopad do ekonomických a jiných ukazatelů potřebných pro vrcholový management firmy. Jinými slovy "INFORMAČNÍ SYSTÉM pro všechny zaměstnance firmy" od pracovnice v podatelně až po vrcholového managera.