Služby

Firma STRATOS.INF.CZ poskytuje celou řadu služeb, z nichž některé jsou logickou součástí prodeje vlastních softwarových produktů a jiné tvoří nadstandard a zvyšují komfort uživatelů programu.

Implementace
Tato službu automaticky poskytujeme každému novému uživateli produktu STEP® a souvisí se zaváděním tohoto produktu v konkrétních podmínkách konečného uživatele.

Servis
Je dalším krokem ve spolupráci konečného uživatele a firmy STRATOS.INF.CZ. Má na ni nárok každý náš partner s platnou licencí a zaručuje mu bezchybný provoz ekonomického SW STEP®.

Vzdělávání
Každý produkt se neustále vyvíjí a v každé firmě dochází k fluktuaci pracovníků. Právě to je hlavním motivem služby vzdělávání. Jedná se o systém ucelených školení obsluhy jednotlivých modulů nebo i celého ekonomického systému STEP®.

Implementace

Implementaci u vás provedeme v několika krocích:

- Začínáme vstupní analýzou a detailním upřesněním zadání

- Poté nastavíme základní katalogy, promítneme vaši organizační strukturu do parametrů programu.

- Paralelně zahájíme školení správce systému a vrcholových pracovníků, v součinnosti s nimi doladíme detailní nastavení jednotlivých modulů

- Následně proškolíme rutinní pracovníky a s nimi zahájíme zkušební provoz

- Ve finále našeho společného snažení uvedeme program do rutinního provozu

Podpora v době zavádění
Při zavádění systému vám poskytneme plnou pomoc v následujících oblastech:
- v ekonomickém a účetním poradenství
- v návrhu oběhu dokladů
- při definici a nastavení katalogů
- budeme dohlížet na chod vašeho zkušebním provozu

Podpora v době rutinního provozu
Po zavedení systému pro vás připravíme systém školení, který je zaměřen jak na novinky v programu, tak na školení nových pracovníků, případně rekvalifikaci. Školení pořádáme jak v sídle firmy, tak u zákazníků.

Dále je vám k dispozici servisní středisko řešící případné problémy s provozem systému. K řešení servisních problémů můžete využít především následující nástroje:
- telefonickou konzultaci
- telesupport (vzdálenou správu)
- výjezd servisního pracovníka k vám

Nahoru

Servis

Servis k ekonomickému SW STEP® představuje soubor prostředků zaručujících každému uživateli s platnou licencí bezchybný provoz ekonomického SW STEP®, pomoc při řešení případných problémů souvisejících s jeho provozem, pomoc při odstranění následků havárií, školení uživatelů atd. Servis zajišťujeme autorizovanými servisními partnery (ASP) firmy STRATOS.INF.CZ popř. přímo kmenovými pracovníky STRATOS.INF.CZ.

Co můžete prostřednictvím servisu využít:
- telefonní konzultace a řešení problémů spojených s provozem ekonomického SW
- konzultace týkající se metodiky a oběhu dokladů
- diagnostiku a popřípadě i odstranění závad vzniklých prokazatelně mimo SW STEP® (je-li to možné)
- kontrolu a údržbu datové základny (profylaxe)


Jak si naší pomoc vyžádáte:

servisní dispečink pro záznam problémů a dotazů můžete využít v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

na hotline se k nám dovoláte v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

mimo pracovní dny či pracovní dobu nás o svých problémech zpravíte prostřednictvím e-mailu, faxovou zprávou nebo přímo na mobilní telefony
e-mail: servis_fox@inf.cz nebo stratos@inf.cz
fax: 220 516 422
mobilní telefony: 603 259 644, 603 259 645, 739 358 873.

Jakým způsobem vám můžeme co nejefektivněji pomoci
- telefonní konzultací s odborníkem, popřípadě diagnostikou problémů
- faxovou popřípadě emailovou zprávou popisující řešení problému
- vzdálenou správou - telesupport – prostřednictvím modemu a komunikačního SW se připojíme k vašemu počítači (síti) a provedeme údržbu připojeného zařízení na dálku
- dodávkou opravných řešení a úprav SW v rámci jeho údržby
- výjezdem odborníka ASP k vyřešení problému popřípadě záchraně či obnově dat u vás.


Legislativní a vývojové změny
V rámci záruky (1 rok od předání do rutinního provozu) případně po zakoupení UPGRADE (prodloužení záruky vždy o další rok) máte nárok na bezplatné zasílání nových verzí programu vzniklých jak z titulu legislativních změn, tak z důvodu vlastního vývoje SW.

Nahoru

Vzdělávání

Naše společnost zajišťuje školení programu STEP®. Do naši nabídky patří i kompletní školení pro pracovníky jedné společnosti. Místo konání těchto školení je volitelné na základě dohody. Školení se může konat v sídle naší společnosti nebo u vás ve vašem prostředí. Podrobnosti o tomto druhu školení Vám rádi na vyžádání sdělíme.

Investice do průběžného zdokonalování obsluhy SW se Vám zúročí racionálním využitím všech možností SW STEP®. Doufáme, že nabízený systém školení uspokojí všechny uživatele našich informačních systémů.

Nahoru