Aktualizace poslední verze

Postup aktualizace

1) Uložte soubor s aktualizací na svůj počítač.
2) Na všech stanicích ukončete program STEP.
3) Spusťte uložený soubor.
4) Jako cílovou složku aktualizace zadejte adresář, ve kterém máte nainstalovaný program STEP

Po ukončení aktualizace můžete pokračovat v práci v programu.
Informaci o provedené aktualizaci najdete v okně Licence.
Upozornění: Aktualizace musí odpovídat číslu nainstalované verze !!!

Aktualizační soubor z 03.05.2021 pro verzi STEP FOX 21.00

Stáhnout: UPD2100.exe


Aktualizace pro nainstalovanou verzi 21.00 obsahuje:

03.03.2021
Nastavení nároku na dovolenou
Interaktivní formulář MF potvrzení o příjmu
Potvrzení o zaměstnání příloha

08.03.2021
Rozšíření typu srážky ve složce exekuce - Srážka zúčtování daně (Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování daně)

31.03.2021
Mimořádný karanténní příspěvek od 1. 3. do 30. 4. 2021
Informace ČSSZ s příklady
- mzdovou složku (543 Karanténní příspěvek) zadat v případě nároku zaměstnanci
- Přehled o výši pojistného PVPOJ2021 (od března 2021) obsahuje zápočet příspěvku na pojistnám

03.05.2021
Mimořádný karanténní příspěvek do 30. 6. 2021


Informace STEP FOX verze 21.00

Dne 26.1.2021 byla rozeslána CD s novou verzí programu STEP verze 21.00