Aktualizace předchozích verzí
Postup aktualizace

1) Uložte soubor s aktualizací na svůj počítač.
2) Na všech stanicích ukončete program STEP.
3) Spusťte uložený soubor.
4) Jako cílovou složku aktualizace zadejte adresář, ve kterém máte nainstalovaný program STEP

Po ukončení aktualizace můžete pokračovat v práci v programu.
Upozornění: Aktualizace musí odpovídat nainstalované verzi !!!

Aktualizace STEP verze 23.00

Stáhnout: UPD2300.exe


Aktualizace pro nainstalovanou verzi 23.00 obsahuje:

07.02.2023
Oprava mzdy - export PVPOJ23

02.03.2023
Oprava mzdy - zaokrouhlení při slevě u příkazu SSZ a zaúčtování

06.03.2023
Oprava mzdy - sleva do 21 let podmínka týdenní doby

24.04.2023
Oprava mzdy - sleva SP zohlednění doby dovolené

25.05.2023
Oprava mzdy - sleva SP podání - velké písmeno pro důvod slevy

31.01.2024
Doplnění mzdy - aktualizace daň z příjmu závislá činnost


Aktualizace STEP verze 22.00

Stáhnout: UPD2200.exe


Aktualizace pro nainstalovanou verzi 22.00 obsahuje:

02.02.2022, 16.02.2022
Oprava mzdy - zadávání složky srážky

28.02.2022
Oprava mzdy - kontrola ročních slev na dani
Výstup rozvahy a výsledovky pro DPPO 2021(EPO)
Oprava kontrola VIES

08.03.2022
Oprava mzdy - parametr srážek z mezd - normativní náklady na bydlení (7935Kč) zpětně od 1.1.2022

26.04.2022
Formulář mzdy - ONZ 2022 ePortál ČSSZ
Srážky z mezd - nezabavitelná částka od 1.4.2022

02.05.2022
Formulář mzdy - ONZ 2022 pro FormStudio

19.05.2022
Úprava volání webových služeb - podpora novějších SSL/TLS (vyžaduje .NET Framework 4.7.2.)
- spolehlivý plátce DPH, stav insolvenčního řízení ...

28.07.2022
Srážky z mezd - nezabavitelná částka od 1.7.2022

21.10.2022
Srážky z mezd - nezabavitelná částka od 1.10.2022

28.11.2022
ONZ 2022 - oprava


Aktualizace STEP verze 21.00

Stáhnout: UPD2100.exe


Aktualizace pro nainstalovanou verzi 21.00 obsahuje:

03.03.2021
Nastavení nároku na dovolenou
Interaktivní formulář MF potvrzení o příjmu
Potvrzení o zaměstnání příloha

08.03.2021
Rozšíření typu srážky ve složce exekuce - Srážka zúčtování daně (Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování daně)

31.03.2021
Mimořádný karanténní příspěvek od 1. 3. do 30. 4. 2021
Informace ČSSZ s příklady
- mzdovou složku (543 Karanténní příspěvek) zadat v případě nároku zaměstnanci
- Přehled o výši pojistného PVPOJ2021 (od března 2021) obsahuje zápočet příspěvku na pojistnám

03.05.2021
Mimořádný karanténní příspěvek do 30. 6. 2021

03.01.2022
Změna načtení daňového podání - vyvoláván nový portál "Moje Daně"
Aktualizace formulářů pro daň ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění pro 2. a 3. dítě ve výpočtu daně ze závislé činnosti 2021
Mimořádný karanténní příspěvek od prosince 2021
Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné od listopadu 2021
Změny ve vypořádání dovolené na konci roku - CTRL+N nastavení, sestava dovolených, mzdový list


Aktualizace STEP verze 20.00

Stáhnout: UPD2000.exe


Aktualizace pro nainstalovanou verzi 20.00 obsahuje:

06.04.2020
U mzdové složky pro ošetřování člena rodiny lze zvolit typ nároku "uzavření školy".
Vyloučené dny jsou započítávány jen podle datumů nároku a ostatní dny od data počátku do data ukončení dávky se považují za možnou pracovní dobu dle kalendáře. Složku lze uvádět několikrát a uvádět rozsahy nároků. Počátek dávky je možné nastavit na 11.3.2020 i pokud zaměstnanec začal pečovat o dítě později.
U složky je možné vytvořit XML pro formulář "Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)" a "Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" pro ePortál.


06.04.2020
Změna parametrů pro Srážky z mezd od zpracování za měsíc duben 2020 a červenec 2020.

30.04.2020
Interaktivní formulář potvrzení daně z příjmů IF_5460_28.

06.05.2020
Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - export e-Portal

02.06.2020
Srážky z mezd a zahrnutí násobku nezabavitelné čátky při odstupném

13.07.2020
Uplatnění sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele (Antivirus C) pro červen, červenec a srpen

07.08.2020
Export Formstudio (Antivirus C)

14.08.2020
Oprava účtování odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele

Aktualizace STEP verze 19.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 19.00 obsahuje:

29.01.2019
Aktualizace mzdových daňových formulářů (5556,5457_26,5457-B-1)


11.02.2019
Aktualizace mzdových formulářů ( NEMPRI FormStudio)


30.05.2019
Aktualizace výpočtu srážkové daně pro výplatní období květen (zvýšení hranice příjmu na 3000 Kč)
Aktualizace výpočtu srážek ze mzdy pro výplatní období červen ( zvýšení maximální výše třetin 6248 Kč)


01.08.2019
Aktualizace podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ16 na e-Portál


01.10.2019
Kontrolní hlášení DPH, aktualizace XML pro nedobytné pohledávky
Konfigurace programu - nastavení výpočtu DPH shora bez použití čtyřmístného koeficientu - přednastaveno 1.10.2019
Zaokrouhlední pokladny bez uvedení sazby DPH


08.10.2019
Sestava čistých mezd po měsících


14.10.2019
Rekapitulace mezd roční přehledy za minulé měsíce - oprava pojistného SP za zaměstnavateleAktualizace STEP verze 18.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 18.00 obsahuje:

26.01.2018
Novinky k verzi 2018
Výpočet zálohové daně

30.06.2018
Dlouhodobé ošetřování, aktualizace formulářů
Formulář prohlášení k dani

20.01.2019
Aktualizace účetních výkazů 2018
EET možnost odesílání zprávy pro opravu členění daně
Aktualizace mzdových fromulářů 2018
Statistika ISPV možnost evidence oboru vzdělání

29.01.2019
Aktualizace mzdových daňových formulářů (5556,5457_26,5457-B-1)


Aktualizace STEP verze 17.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 17.00 obsahuje:

14.07.2017
Aktualizace kódů PDP od 7/2017

21.06.2017
Daň z příjmu ZČ - daňové zvýhodnění od 7/2017

30.05.2017
Prohlížení faktury vydané - oprava
Výpočet korekce DPH neprobíhá, pokud evidence dokladů vystavených mimo STEP

13.04.2017
Kódy DPH u jiných dokladů - oprava nabídky

15.03.2017
Elektronická evidence tržeb - fakturace

01.03.2017
Elektronickí evidence tržeb

20.02.2017
Přenesená daňová povinnost - kontrola kódu

16.02.2017
Účetní výkazy 2016 - Aktualizace Excel, Výstup do Formstudia, Výstup EPO DPPO - přílohy účetních výkazů


Aktualizace STEP verze 16.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 16.0 obsahuje:

31.05.2016
Nastavení částek daňového zvýhodnění od 1.5.2016
Zohlednění dopočtení daňového zvýhodnění ke konci roku.
Kalkulačka zadání daňového zvýhodnění při ročním zúčtování

19.02.2016
Kontrolní hlášení - možnost sestavení podání za skupinu
Oprava - přijaté faktury - chybné generování řádku výstupu pro osvobozené plnění(DaP řádek 50)

11.02.2016
Kontrolní hlášení - obecná sestava, zaokrouhlení XML, mimořádná oprava v evidenci pro pokladnu
Mzdy - formulář potvrzení o příjmu(tisk PCL)
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát pro rok 2015 do Formstudia

08.02.2016
Kontrolní hlášení - sestava, mimořádné opravy nápočtu plnění
Editace EČDD u vydané faktury pokud není číslo faktury přidělováno automaticky
Mzdy - daňové zvýhodnění, výše nezabavitelné částky

13.02.2017
Účetní výkazy 2016


Aktualizace STEP verze 15.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 15.0 obsahuje:

08.01.2016
Evidence pokladních dokladů
Generování dokladů z kalendářů

31.12.2015
Evidence dokladů s ohledem na údaje potřebné pro kontrolní hlášení
- evidenční číslo daňového dokladu
- datum plnění pro KH
- způsob zahrnutí plnění podle limitu do 10000,- Kč

25.11.2015
Přepočet důchodového spoření


14.04.2015
Délka SWIFT u vlastního účtu
Zdanění příjmu statutárního orgánu u nerezidenta srážkovou daní

03.04.2015
Přepočet uzavřených výplatních období

26.03.2015
Účtování dle metodiky PAP

17.03.2015
Účetní výkazy 2014 výstup pro FormStudio

10.03.2015
Účetní výkazy 2014 výstup do Excelu

26.02.2015
Opravné položky pohledávek od 2014

09.02.2015
Aktualizace formulářů potvrzení srážkové daně

05.02.2015
Aktualizace formulářů zdravodní pojištění, PVPOJ15 Formstudio

02.02.2015
Doplnění PVPOJ15 - ePortál.
Oprava při zadání daňového zvýhodnění


Aktualizace STEP verze 14.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 14.0 obsahuje:

19.01.2015
Přenesená daňová povinnost - úprava výstupního xml formátu
Výpočet daně ze závislé činnosti
Potvrzení příjmu z DPP zdaněných srážkovou daní

01.04.2014
Zdravotní pojištění u souběžných DPČ

03.03.2014
Opravné položky k pohledávkám 2014

13.02.2014
Vyúčtování Důchodové spoření (FormStudio)
Vyúčtování zálohové daně (solidární daň)
Opravy ELDP (MR,DPP)

27.01.2014
Oprava - příkaz k úhradě export a tisk (kontrola ručení DPH)Aktualizace STEP verze 13.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 13.0 obsahuje:

30.08.2013
Změna výše minimální mzdy od srpna 2013:
- pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu
- u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu
(nastavit údaj Minimální mzda na obrazovce 4 na hodnotu INV)


14.05.2013
Informace o firmě - zobrazení ARES (klávesa W - katalog partnerů, doklady)
Srážky z mezd - přepočet výše srážek (F9), možnost nastavení základní nezabavitelné částky (obr. 4)


28.02.2013
Oprava výstupu do formuláře ČSSZ (PVPOJ13)

26.02.2013
Aktualizace formulářů ČSSZ s možností zaslání přes datovou schránku (aktualizujte také verzi Software602 Form Filler)
Následné hlášení k důchodovému spoření (EPO)


Aktualizace STEP verze 12.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 12.0 obsahuje:

02.01.2013
Vyúčtování zdaněných plateb před rokem 2013

13.12.2012
Srážky z mezd - zvýšení částek dluhu o řád
Přenesená daňová povinnost - dobropisy

06.11.2012
Statistika ISPV
Přiřazení bankovních účtů ke složce pro hromadné převody

19.07.2012
Statistika ISP

30.05.2012
Započitatelná doba praxe na kartě zaměstnance F12
Oprava - částka k příkazu u DPZČ v případě přeplatku z ročního zúčtování a žádostí o částky proplacených bonusů
Náhrada za nemoc - kontrola při výpočtu mzdy (DPP, MR)

06.03.2012
Tisk poznámky (obr.7) na mzdový list dle nastavení v konfiguraci

27.02.2012
Export statistického šetření ISPV - úprava
Účtování pokladního dokladu při proplacení z fakturace
Aktualizace mzdových formulářů

08.02.2012
Výstup přenesené daňové povinnosti
Oprava evidence přenesené daňové evidence u poměrného odpočtu
Aktualizace mzdových formulářů

30.01.2012
Výpočet zdravotního pojištění pro činnosti malého rozsahu do základu 2500 Kč - zahrnutí podle druhu činnosti
Zúčtování daně ze závislé činnosti pro EPO
Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
Formulář Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2012)


Aktualizace STEP verze 11.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 11.00 obsahuje:

10.5.2011
Zaměstnanec pracující v zahraničí
Specifický symbol při opravě faktury přijaté
Přepínač "Opravný doklad" se nemění při posunu entrem při editaci (změna stavu mezerníkem)

17.4.2011
Nárok na odpočet po 1.4.2011
Opravný daňový doklad
Oprava přiznání DPH - uložení odkazu na předpisový doklad u přiznání, zobrazení pro výstup řádek 12 a 13

Další změny bude obsahovat verze 11.10 (nové elektronické výstupy pro DPH, procentní uplatnění daně na vstupu, vypořádání a vyrovnání daně)
Předpokládané datum odeslání v týdnu od 16.5.2011

21.3.2011
Oprava datové věty pro elektronické podání DPH (vz.17) pro rok 2011

11.3.2011
Oprava splátky při návrhu leasingu

1.3.2011 Oprava
Oprava délky proplacení náhrady za nemoc při pokračování nemoci v následujícím měsíci

24.2.2011 Oprava
Nápočet řádku 26 přiznání DPH (vz.17) pro rok 2011

16.2.2011 Opravy a doplnění formulářů
Formuláře pro zdravotní pojištění
Datová věta pro elektronické podání DPH (vz.17) pro rok 2011

4.2.2011 Opravy a doplnění formulářů
Potvrzení o zdanitelných příjmech 2011 (5460 vz. 19)
Příloha k žádosti o nemocenskou dávku (896214)
Oprava zaokrouhlení srážkové daně

1.2.2011 Opravy a doplnění formulářů
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou (25 5466/A)
Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - základ pojistného


Aktualizace STEP verze 10.00 - 6.8.2010Aktualizace pro nainstalovanou verzi 10.00 obsahuje:

Oprava chyby při přegenerování výkazu DPH:
Při přepočtu výkazu DPH ve verzi 10.00 je uzavřené přiznání přepsáno přiznám nově vytvořeným.
Potřebujete-li provést přepočet, nejprve nainstalujte aktualizaci verze 10.00 nejméně z 3.2.2010.

Formulář DPH vzor 16
Formulář Přehled o výši pojistného 895426
Formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky 896213
Exportní formát pro účetnictví Gordic (věta 56Dg)
Zaokrouhlení bez sazby daně u dokladu s odpočtem zdaněných plateb
Hromadný export uložených ELDP2009
Možnost uložení opraveného souboru ELDP09.XML s daty zaměstnance
Úklid finančního saldokonta (kontrola na uzavřenost přiznání DPH)
Export zaměstnanců do ISP (pololetí 2010) - problém s vyvoláním kontrolního programu kp106.exe
Upozornění na změny provedené od posledního vstupu do měsíčního zpracování mezd
Možnost nastavení dne splatnosti v katalogu bankovních účtů mezd (k 20.dni SP,ZP,daň z příjmu)
Oprava zadání hodin neúplné směny ve mzdové složce - chyba 1307
Možnost opravy čísla pojištěnce zdravotní pojišťovny

Aktualizace STEP verze 9.10 - 20.1.2010Aktualizace pro nainstalovanou verzi 9.10 obsahuje:

Oprava účtování při nákladovém rozúčtování slev - v případě že číselníky se zadávají ve složce
Oprava sestavy ELDP 2009 - údaje zaměstnance se nezobrazovaly
Statistické šetření ISPV 3Q - čtvrtletní údaje souboru Ekonomický subjekt (MI)
Náhrady mzdy za DPN - nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn (účinnost 9.10.2009)
Náhrada mzdy při karanténě - náhrada od 1.dne ve výši 60% PRV (účinnost 9.10.2009)
Sloučení ZP 205(Hutnická) a 222 (Česká národní) od 1.10.2009 - doporučení: založení nové mzdové složky ZP pro ČPZP(205) a opravit údaj o pojišťovně na kartách zaměstnanců
Obecné sestavy - oprava datového zdroje pro účetní saldokonto
ELDP výstup pro Formstudio
Nastavení sazeb DPH v kalendářích smluv v souvislosti s rokem 2010 (CTRL+D smlouva, seznam splátek)
Přiznání DPH - oprava zadání období pro vypořádání koeficientu

Aktualizace STEP verze 9.00Aktualizace pro nainstalovanou verzi 9.00 obsahuje:

Oprava vstupu pracovní doby pro náhradu nemoci
Aktualizace konstant výpočtu
Zadání plánovaných směn
Nápočet důchodového pojištění a refundované 1/2 náhrady mzdy do uživatelských rekapitulací
Výpočet nemocenských dávek započatých v roce 2008
Doba pro náhradu za nemoc při částečně odpracované první směně
Náhrada za nemoc v případě pravděpodobného výdělku
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
Změny od 5.2.2009
Oprava chyby 12 dph_50z Not found při generování výkazu DPH
Generování dokladů z odběratelských smluv pro partnera ve skupině DPH
Tisk faktury pomocí uživatelské procedury - vytiskla se prázdná stránka
Oprava faktury ze skladu - Chyba 1 File Zmenkod not found
Příloha k DPN - nemoc před rokem 2009, možnost zadat na obrazovce 2 nemoci z potvrzení o zaměstnaní
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - zahrnutí dnů nemoci začínající v roce 2008 u malé organizace, bankovní účet úhrady když neuhrazeno
Vyloučené doby při částečně odpracované směně
Výstup datové věty pro RELDP 2008 (602XMLFiller)
Změny od 25.2.2009
Tisk ročního mzdového listu z lokální instalace mezd
Výpočet benefitu při náhradě za nemoc
Název OSSZ při tisku formulářů
Oprava DPH (výpočet řádku 52 při zálohovém koeficientu >= 0.95)
Pořadové číslo ve větě ONZ
Sestava náhrad nemoci roční přehledy od začátku roku, "datum do" náhrady maximálně 14 den nemoci
Přehledová sestava "Zdanitelné příjmy a sražené daně" - údaj "Dílčí základ daně od všech plátců"
Datová věta ONZ atribut "cur" elementu "forin"
Hromadný export ELDP - chyba xVerFiller
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - filtr výstupních položek
Změny od 25.6.2009
Statistické šetření o platu ISP (MFČR)


Aktualizace STEP verze 8.10 a 8.20 - 30.9.2008Aktualizace pro nainstalovanou verzi 8.10 obsahuje:

Oprava vytváření dat pro zdravotní pojišťovny - číslo pojištěnce.
Oprava výpočtu daně při více pracovních činnostech - do superhrubé mzdy se zahrne jen částka zdravotního pojištění z jedné pracovní činnosti (po instalaci provést přepočet mzdy u všech zaměstnanců měsíce dubna, tato chyba nebyla ve verzi 8.00).
Úprava výpočtu nemocenských dávek za první tři dny nemoci.
Nastavení konstant výpočtu od 1.9.2008 pro výpočet nemocenských dávek za první tři dny nemoci.
Úprava přehledů vyplacených nemocenských dávek.
Aktualizace pro nainstalovanou verzi 8.20 obsahuje:

Úprava výpočtu nemocenských dávek za první tři dny nemoci v případě začátku nemoci v roce 2007.
Nastavení konstant výpočtu od 1.9.2008 pro výpočet nemocenských dávek za první tři dny nemoci.
Úprava přehledů vyplacených nemocenských dávek.


Aktualizace STEP verze 8.00 - 11.3.2008Aktualizace pro nainstalovanou verzi 8.00 obsahuje:

Oprava přístupu do účetních archivních dat.
Oprava zdanění při příjmu do 5000 Kč zálohovou daní při nepodepsaném prohlášení.
Oprava výpočtu částky nemocenské dávky, která započala v roce 2007.
Doplnění potvrzení o příjmu pro rok 2008.
Oprava přepočtu uzavřených měsíců.
Oprava generování následných složek, kde ve výpočtu je použita sazba 2 (např. prémie časové mzdy).

Aktualizace STEP verze 7.00 - 1.11.2007


Update pro nainstalovanou verzi 7.00 obsahuje:

MZDY
Oprava - hlášení o přednostních a nepřednostních srážkách ze mzdy se uplatní pouze při kontrole srážek označených pořadím
Oprava - vzorové tabulky tarifních tříd a stupňů (záměna kódů tabulek)
Aktualizace - sestavy pro roční zúčtování a potvrzení příjmů zaměstnanců za rok 2006
Doplnění - ve mzdové složce ročního zúčtování se evidují částky zúčtování zálohy a zúčtování bonusu.
Doplnění - z příspěvku na penzijní připojištění většího než 5% základu pro SP je sráženo i pojištění.
Oprava - výpočtu doplatku do minimální mzdy při přepočtu uzavřeného období.
Oprava - výpočtu příspěvku na penzijní připojištění při více pracovních činnostech.
ÚČETNICTVÍ
Oprava - dohledání informací pro doklady časového rozlišení a párovací údaj smluv v účetních knihách.


Aktualizace STEP verze 6.10 - 9.3.2007


Update pro nainstalovanou verzi 6.10 obsahuje:

MZDY
Oprava - položek obecných sestav sestav - daňová zvýhodnění a daňová snížení
Oprava - přehled o vyměřovacích základech SP - opravný přehled
Oprava - potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (aktualizace řádku 12) Vzhledem k nejednoznačnému výkladu textu tohoto řádku byla provedena i úprava oficiálního formuláře na stránkách MF. Řádek 12 má obsahovat pouze úhrn vyplacených daňových bonusů. Předchozí verze obsahovala rozdíl nároku na daňové zvýhodnění a vyplaceného daňového bonusu. Pokud zaměstnanec uplatňoval daňové zvýhodnění na děti a potvrzení bylo zaměstnanci předáno, je nutné zaměstnanci opravené potvrzení zaslat.
Doplnění - formulář mzdového lístku MZLISTP (obsahuje údaj o výši pojistného za zaměstnavatele)
Doplnění - formulář výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2006.

Aktualizace STEP verze 6.10 Statistický sběr dat ISP za 1.čtvrtletí 2006 - 30.6.2006

Stáhnout: UPD610ISP606.EXE

Obsahuje kontrolní program KP606.EXE. Do položky AA0166 napočítány daňové slevy.

Aktualizace STEP verze 6.00 - 02.5.2006


Update pro nainstalovanou verzi 6.00 obsahuje:

Účetnictví

Opravné položky
- doplnění kódu 5 pro pohledávky podle §8c
- oprava volby čísla interního dokladu pro vytvoření opravné položky a odpisu pohledávky

Mzdy

Oprava - změna období po vstupu do konstant výpočtu.
Oprava nabídky zaměstnance při vytváření přihlášky odhlášky pro SSZ (uložení rodného čísla).
Oprava tisku ročního mzdového listu :
- denní základ pro jednotlivé měsíce roku
- nevyplacený příjem k 31.1.2006 jen při nenulových hodnotách
- řádek daň po slevě se tiskne i když je celý rok 0 a pokud se tiskne řádek sleva
Oprava tisku potvrzení o příjmu - text řádku č.2 (do 31.ledna 2006)
Možnost založení karty zaměstnance z archivu (Roční mzdové listy - klávesa INS)
Oprava spouštění funkcí z menu měsíčního zpracování (při instalaci dat mimo standardní adresář byly nedostupné údaje účetní jednotky)
Oprava tisku formuláře potvrzení o příjmu pro rok 2005 a výpočet daně a daňového zvýhodnění v případě nevyplaceného příjmu k 31.1.2006
Oprava tisku formuláře potvrzení o příjmu pro rok 2005 a výpočet daně a daňového zvýhodnění v případě (datum narození v údaji rodné číslo - pokud byl vyplněn údaj státní příslušnost a nebyla provedena změna na dvoumístný znakový kód)
Upraveny fomuláře pro tisk mzdových lístků (MZLISTP,MZLISTMS)
Změna výstupu pro formulář přihláška-odhláška pro nemocenské pojištění
- klávesou T, upraven tvar rodného čísla pro potřebu tiskového výstupu
- použit nový formulář ze stránek ČSSZ umožňující elektronický podpis a poslání přes PVS. Zaktualizujte si proto 602XML Filler na verzi 1.6.06
Doplněn formlulář potvrzení o příjmu pro rok 2006 vzor 14.
Doplněna sestava čisté mzdy o vyplacený bonus.
Oprava přepočet nápočtů 1 chyba 11

Čtvrtletní statistické šetření ISPV2006

Postup nastavení programu STEP:
1) Proveďte kontrolu a případnou změnu u následujících personálních číselníků podle požadavku statistického úřadu. V případě změny hodnot číselníků je potřebné provést úpravy i na kartách zaměstnanců. Existuje, ale i možnost nastavení převodového můsku pro transformaci hodnot číselníků popsaná níže.

* 109 Státní občanství - hodnoty číselníku CZ-GEONOM
* 201 Dosažené vzdělání - hodnoty číselníku KKOV
* 303 Zaměstnání - hodnoty klasifikace KZAM-R
* 314 Druh pracovního poměru - hodnoty CZICSE (nastavit převod)
* REK Rekapitulace - skupiny složek
    I01 Mzda (ISPV)
    I02 Prémie a odměny pravidelné (ISPV)
    I03 Prémie a odměny nepravidelné (ISPV)
    I04 Příplatky za přesčas (ISPV)
    I05 Další příplatky (ISPV)
    I06 Náhrady mzdy (ISPV)
    I07 Odměny za pracovní pohotovost (ISPV)
(kódy se doplní po prvním vstupu do "Údržba-Export-Statistika ISPV")
* STR Pokud je požadováno rozdělení do lokálních jednotek, tak se aktualizací ve větě zaměstnance nastavuje položka "MISTOVP". Požadovanou hodnotu NUTS4 proto doplňte do rozšiřující položky pro hodnotu číselníku Středisko.
2) V katalogu mzdových složek přiřadit všem složkám mezd skupiny I01..I07... např. nastavit na složku "Měsíční plat", klávesou S nastavit okno skupin složek, klávesou ENTER aktivovat režim opravy, doplnit kód I01 a CTRL+W uložit.
3) Na obrazovce 3 karty zaměstnance je nová položka "Vedoucí".

Vytvoření souborů z programu STEP pro pořizovací program ISPV2006:
1) Soubory se statistickými údaji vytvoříte volbou "Údržba-Export-Statistika ISPV" následujícím postupem:
F9 Zadání identifikace zpravodajské jednotky (údaje o počtech se doplní aktualizací)
A Aktualizací získáte sledované údaje po jednotlivých zaměstnancích, které můžete případně editovat.
Aktualizujte po prvním spuštění sledovaného období, po změnách v nastavení číselníků, převodového můstku hodnot nebo po změnách údajů na kartách zaměstnanců.
F8 Převodové můstky hodnot pro vybrané údaje
Pokud hodnoty položek neodpovídají požadovaným číselníkům je možné touto funkcí zadat převodový můstek hodnot. Do textového souboru se zapíše převod hodnot následujícím formátem:
Udaj|hod1_old,hod1_new;hod2_old,hod2_new;....
Převod je možné uskutečnit u položek STOBC,VZDELANI,CZICSE,ZAMEST

Příklad převodu pro požadované údaje CZICSE:
Hodnoty STEP:
  11 (hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou)
  13 (hlavní pracovní poměr na dobu určitou)
Do textového souboru se zapíše následující řádek:
CZICSE|11,1111;12,1112
E Export souborů
2) Import souborů ve formátu DBF vytvořených programem STEP provedete v programu ISPV2006 dodaného firmou Trexima takto. Soubor MI2006.DBF naimportujete v záložce "3.Ekonomický subjekt" a soubor MP2006.DBF v záložce "4. Zaměstnanci". Program ISPV2006 umožňuje provedení kontrol, zobrazení statistik a odeslání dat e-mailem nebo uložení na disketu pro zpracovatele.


Oprava problémů při zaokrouhlování faktur ve verzi 6.00 - 16.3.2006 9:21


Update odstraňuje problémy při zaokrouhlování faktur a řeší případy, kdy se při importu zaokrouhlených faktur do dokladu bezdůvodně přidává korekce DPH.


Nové katalogy a oprava intrastatu ve verzi 6.00 - 16.3.2006 9:13


Update obsahuje nový katalog nomenklatur a aktualizované nabídky číselníků intrastatu. Nové nomenklatury je potřeba naimportovat v Katalogy -> Číselníky -> Celní sazebník - Intrastat. Zde klávesou Ctrl+I naimportujete nový katalog.
Update i nádále obsahuje opravu chyby "Chyba 1300 - Missing ) v programu VALIST" při vytváření intrastatu.
Soubor stáhněte a spusťte. Instalaci proveďte do adresáře, kde je nainstalovaný program STEP.


Oprava velkoobchodní skladovky - 31.1.2006 16:00


Jedná se o opravu chyby "Chyba 12 - SKL_EKOLOG not found" při vstupu do skladovky.
Soubor stáhněte a spusťte. Instalaci proveďte do adresáře, kde je nainstalovaný program STEP.
Po instalaci musí proběhnout údržba souborů !! Pokud neproběhne automaticky, musíte ji spustit příkazem SPRAVCE.BAT v hlavním adresáři programu STEP.


Oprava přiznání DPH ve verzi 6.00 - 24.2.2006 10:40


Oprava se týká případu kdy se v řádcích 520 nebo 540 nezobrazují součty základů, které se nazapočítávají do koeficientu. Pokud máte správně nastavenou sazbu podle popisu v novinkách a přesto se v přiznání základ neobjeví na řádku 520 nebo 540 stáhněte tento update. Po instalaci znovu vytvořte výkaz DPH.
Soubor stáhněte a spusťte. Instalaci proveďte do adresáře, kde je nainstalovaný program STEP.