Účetní výkazy

Účetní výkazy pro rok 2018 - 20.01.2019

  Výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pro rok 2018.
  Je dostupný tiskový výstup programu STEP, formuláře pro výstup do Excelu (klávesa V). Při výstupu do formuláře je možno zvolit export pro FormStudio s volbou rozsahu nebo vytvoření souboru pro přiznání v EPO ( jen přílohy ).

Postup instalace výkazů:

1) Uložte soubor s aktualizací na svůj počítač a spusťte instalaci. Výkazy se nainstalují v programovém adresáři programu STEP do podadresáře VZORY \ VYST
2) Spustíte STEP a budete instalovat výkazy do účetnictví.
3) V menu Účetnictví - Výstupy - Předvaha obecně spustíte import klávesou I.
4) Vyhledáte v adresáři VZORY \ VYST soubor VYSTS18 a z něj naimportujete požadované výstupy.
5) Chcete-li importovat i formuláře pro výstup do Excelu nastavíte se do Systém - Konfigurace - Konfigurace výstupů
6) Klávesou F6 se přepnete do Katalogu výstupních formulářů a zde spustíte import klávesou F8.
7) Vyhledáte v adresáři VZORY \ VYST soubor VFORM18 a z něj naimportujete požadované formuláře.