Nastavení a podpora WindowsPožadavky na operační systém

Program Step je funkční na 32 bit operačních systémech Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Ve starších verzích Windows (95, 98 a 2000) je Step funkční, ale nejsou podporovány formulářové výstupy pro externí aplikace (Formstudio, Office, Adobe Reader).
Ve verzi Windows 7 (x64) je možné provozovat Step pouze v režimu XP Mode. Ten je dostupný pouze v edicích Professional a Ultimate.
Nahoru

Nastavení počtu otevíraných souborů

Instalace programu se provádí do sdíleného programového adresáře na serveru. Pro stanici není nutné pro instalaci provádět, stačí vytvořit na plochu zástupce pro spuštění aplikaci STEP na souborovém serveru. Podmínkou je v souboru CONFIG.NT na stanici nastavení minimálně FILES=150 (doporučeno 230). Soubor je umístěn v adresáři WINDOWS\SYSTEM32 (pro Windows XP a vyšší) nebo WINNT\SYSTEM32 (pro Windows 2000)
Nahoru

Nastavení zástupce

Vytvořte zástupce pro spouštění dávky STEPNT.BAT, která je umístěna v hlavním programovém adresáři programu STEP. Dávka STEPNT.BAT zajišťuje správné zapnutí češtiny klávesnice. Ve vlastnostech zástupce nastavte v záložce Možnosti režim "Celá obrazovka" a v záložce Rozvržení nastavite "Vyrovnávací paměť zobrazení" i "Velikost okna" na "Výška: 80" a "Šířka: 25". Po spuštění by měl být režim celá obrazovka správný. Pokud by během přepínání mezi oknem a celoobrazovkovým režimem nebo při návratu k celoobrazovkovému režimu (ALT+TAB,ALT+ENTER,..) došlo k rozsypání písma, lze ve stepu po stisku ALT+I provést rehresh fontů, které windows změnily. Vyhledem k tomu, že aplikace používá kódování kamenických nelze češtinu v okně zobrazit bez instalace speciálních fontů pro režim DOS.
Nahoru

Nastavení FoxPro

Vzhledem k tomu, že FoxPro se snaží po spuštění alokovat dostupnou paměť počítače, je vhodné přidělovanou pamět omezit nastavením v souboru CONFIG.FP.
Na nový řádek napište následující příkaz:
MEMLIMIT=1,16000,16000
kde 16000 znamená přidělení 16MB operační paměti
Nahoru

Nastavení tisku pro tiskárny podporující tisk z DOS programů

Tisk na stanici je potřebné nastavit stejným způsobem jako ve Win98, tedy nastavením řídících kódů pro tiskárnu v menu "Systém-Konfigurace-Konfigurace systému". V okně konfigurace systému zvolte v položce "Název" u příslušného namapovaného LPT (nabídka CTRL+ENTER) řídící kódy pro tiskárnu. ( např. "HP LJ 4L, LJ 5L, DeskJet xxx" nebo "HP LJ DeskJet format A4" apod.)
Tiskárna by měla být namapována příkazem "NET USE LPTx: \\počítač\tiskárna". Tento příkaz je vhodné přidat do spouštěcí dávky programu STEP. Při nějakém nevhodném uživatelském zásahu může dojít ke ztrátě spojení a takto nastavená dávka ho znovu obnoví.
Dále je vhodné změnit v registrech windows hodnotu časování tiskového portu. Spustíte editor registrů (tlačítko START vyberete Spustit a do okna "Otevřít" napíšete "regedit" a potvrdíte Enterem) a v klíči (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW) nastavíte hodnotu "LPT_timeout" na 1 (pomůže při zrychlení tisku případně pokud windows vkládá náhodně do tisku konec stránky).
Nahoru

Nastavení tisku pro tiskárny instalované ve Windows

Popis programu: Program Tisk_SI umožňuje tisknout z programu Step pomocí ovladačů tiskáren instalovaných ve Windows. Pro tisk není potřeba připojovat tiskárny k LPT portům. Při tisku se nejprve vytvoří textový soubor, který ze Stepu odeslán do externího programu, který převádí připravený tiskový soubor na tisk pro instalované tiskárny. Tím se tisk může trochu prodlužovat, zdržení je dáno výkonem počítače a velikostí sestavy. Proto doporučujeme používat tento způsob tisku pouze v případech kdy není možné použít běžný tisk pomocí LPT. Z grafického pohledu je tisk stejný jako z DOSu.
Program je distribuován na instalačním CD v adresáři \Tisk Windows.

Požadavky na systém: V počítači musí být nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Instalační balíček prostředí .NET Framework 2.0 CZ je na instalační CD programu Step v adresáři \Tisk Windows\dotnetfx2.0.exe a jazyková sada rozhraní .Net Framevork 2.0 je v \Tisk Windows\langpack2.0.exe

Instalace programu: Instalaci programu musíte provést na každém počítači, na kterém chcete používat tento způsob tisku. Instalaci zahájíte spuštěním souboru \Tisk Windows\Tisk_SI_Setup.exe. Program se nainstaluje do adresáře C:\Tisk_SI. Adresář neměňte, protože je na něj nastaven odkaz z programu Step.

Nastavení programu Step: V programu Step je nejprve potřeba nastavit ovladač tiskárny. V Systém -> Konfigurace -> Konfigurace systému se nastavíte na libovolný port. Klávesou Ctrl+Enter vyvoláte nabídku tiskáren. Zde vyberete tiskárnu s názvem Tiskový procesor Stratos. Výběr potvrdíte Entrem. Pokud v nabídce není, musíte ji klávesou F8 naimportovat ze souboru pcodes__.dbf. Pokud pak budete ze Stepu tisknout na tuto tiskárnu provede se tisk pomocí Windows. V základním nastavení se pro tisk používá tiskárna, která je ve Windows nastavena jako výchozí. To obvykle pro práci s programem stačí. Chcete-li mít pro Step přednastavenou jinou tiskárnu, dáte v konfiguraci systému na Tiskovém procesoru Stratos Enter. Tím se dostanete na položku tiskárny a zde dalším Entrem vyvoláte konfiguraci tiskáren v externím programu Tisk_SI.

Nastavení výchozí tiskárny pro Step v Tisk_SI: Výchozí tiskárna se definuje pro číslo stanice, které odpovídá číslu stanice v Konfiguraci systému. Z jednoho místa je možné podle čísla nastavovat tiskárny pro různé stanice. Při spuštění konfigurace se vždy přednastaví číslo stanice, ze které je konfigurace spuštěna. Dále je uvedena aktuálně zvolená tiskárna a následuje výběrové pole se seznamem všech tiskáren nainstalovaných v počítači. Tlačítkem OK se změny uloží, Zruš změny zahodí. Dojde-li ve Stepu ke změně čísla stanice, zruší se i nastavení výchozí tiskárny.

Tisk pomocí programu Tisk_SI: Při tisku dokladů a sestav, které se normálně nezobrazují, dojde přímo k vytištění na přednastavené tiskárně. Při tisku sestav, které Step zobrazoval, Tisk_SI vyvolá prohlížeč. Zde je možné zvolit tisk na jinou tiskárnu, nastavit vlastnosti tiskárny a stránky, uspořádat nebo zvětšit zobrazení. Tisk se vyvolá ikonou tiskárny.
Nahoru

Nastavení zobrazování češtiny

Step pracuje s češtinou v kódování Kamenických. Ve Windows 7 a vyšší již není pro aplikace MS-Dos podporovám celoobrazovkový režim. Pro správné zobrazení českých znaků je nutné doinstalovat fonty. Všechny potřebné soubory včetně popisu instalace jsou na instalačním CD v adresáři \DOS_CZ.Do Windows nainstalujte písma DOSAPPK.FON (MS-DOS Application (Kamenický)) a LUCON_K6.TTF (Lucina Konsole Kamenicky (True Type)).

Postup instalace: Spustíte nabídku Start a zde v Ovládací panely → Písma → Soubor → Nainstalovat nové písmo. Vyberete adresář a označíte požadovaná písma a potvrdíte. Spustíte příslušný soubor s registračními údaji podle nainstalované verze Windows (Čeština kamenických pro W Vista.reg nebo Čeština kamenických pro W XP.reg). Tím se doplní informace o fontech pro DOS aplikace.Pro Windows Vista a Windows 7 je potřeba soubor spustit jako správce. Pro použití rastrových písem je potřeba ještě upravit soubor SYSTEM.INI. V oddíle [386enh] nastavte: woafont=DOSAPPK.FON.
Ve vlastnostech zástupce pro spuštění programu Step zvolíte kartu Písmo. V nabídce vyberete požadované písmo, určíte velikost písma a potvrdíte.
Pokud ve vlastnostech zástupce pro spuštění programu Step není záložka Písmo musíte spustit program Step případně klávesou Levý Alt + Enter přepnout Step do okna. Pak kliknete pravým tlačítkem myši na horní rámeček okna. Zvolíte vlastnosti a vyberete kartu Písmo. Další postup je stejný jako při nastavení ve vlastnostech zástupce. V dotazu při ukončení nastavení vyberete volbu Uložit vlastnosti pro další okna se stejným názvem.
Font Lucida Console Kamenicky lépe umožňuje volit velikost okna, která je daná velikostí fontu. U tohoto fontu je problém u Windows7 (možná i Vista) kdy po návratu z jiného okna (např. při výstupu do excelu) se fonty poškodí. Z tohoto důvodu je lepší použít rastrové fonty, kde je nadefinováno jen několi sad fontů. Zde doporučujeme použí fonty podle rozlišení monitoru, tak aby se okno blížilo režimu celé obrazovky. U Windows XP tento problém nenastává.

Doporučené použití rastrových fontů
(okno 25 řádků x 80 znaků)
Monitor Font
800 X 600 10 X 18
1027 X 768 12 X 24
1280 X 1024 14 X 32
1680 X 1050 18 X 32
Nahoru